Joanna Szacoń-Wojak

Jestem psychologiem oraz specjalistą w zakresie psychoterapii uzależnień. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności Psychologia kliniczna na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 1753) wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecnie swoje umiejętności psychoterapeutyczne rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Jestem także związana zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W mojej pracy najbardziej cenię sobie kontakt z drugą osobą i możliwość towarzyszenia jej w drodze do zmiany. Pracuję w myśl założenia, że w każdym człowieku znajdują się zasoby potrzebne do rozwiązania jego problemów. Wieloletnie doświadczenie zawodowe potwierdziło w pełni moją dewizę.

Specjaliści z Gdańska