Anna Brycka

Anna Brycka

Z wykształcenia i pasji jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i studia podyplomowe z psychologii sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Swoje umiejętności stale rozwijam poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i superwizjach.

Jako psycholog dziecięcy współpracuję z przedszkolami, Niepubliczną Poradnią Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka „Horyzont” oraz prowadzę warsztaty psychologiczne. Wspieram dzieci i młodzież w pracy nad: poczuciem własnej wartości, nieśmiałością, doświadczeniem straty (żałoba, rozwód), trudnościami w nawiązaniu relacji z rówieśnikami, obniżonym nastrojem, impulsywnością, problemami z koncentracją uwagi. Pomagam rodzicom rozwiać wątpliwości związane z wychowaniem i rozwojem ich dziecka.

W ramach psychologii sportu prowadzę konsultacje psychologiczne i trening mentalny. Mam doświadczenie w pracy z zawodnikami i zespołami z takich dyscyplin jak piłka nożna, łucznictwo, siatkówka, tenis stołowy, pływanie, lekkoatletyka, triathlon, judo, biegi długodystansowe, kolarstwo górskie i szosowe, karting, balet, taniec, wspinaczka skalna i jaskiniowa. W pracy wykorzystuję m.in. techniki relaksacyjne, wyznaczania celów, wyobrażeniowe i motywacyjne.

Pracuję zgodnie z  zasadami kodeksu etycznego psychologa. Bardzo ważna jest dla mnie stworzenie w gabinecie bezpiecznej i komfortowej atmosfery. Wierzę, że właściwie dobrane oddziaływania mają realny wpływ na rozwój dziecka i poprawę funkcjonowania całej rodziny.

W ENSO prowadzę konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację oraz terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Pracuję również ze sportowcami i rodzicami młodych zawodników.

 

Specjaliści z Wrocławia